top of page

Personvern

Behandling av personopplysninger i Muskelspesialist

Som kunde av Muskelspesialist eller som kontaktperson hos kunde behandler Muskelspesialist personopplysninger om deg. Nedenfor finner er det inntatt informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Muskelspesialist Nguyen ved eier, Van Nguyen. Kontaktinformasjonen til Muskelspesialist er:

Adresse: Nedre Kalbakkvei 2B

E-post: post@muskelspesialist.no

Telefon: +47 94892865

Organisasjonsnr.: 916 813 538

 

Opplysninger som samles inn og behandles 

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem kunden er og hvilken type sak (behandling) vi bistår i. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 

Etablering av kundeforhold og administrasjon av kundeforholdet. Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger mv.

Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatkunder, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapskunder og annet som behandles i tilknytning til selskapskunder. 

 

Sakshåndtering. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatkunder, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapskunder og annet som behandles i tilknytning til selskapskunder.

Informasjon om tredjeparter. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å løse behandlingsbehov mest mulig effektivt. 

 

Lagring/oppbevaring av saksdokumenter. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av rettslige forpliktelse til arkivering av pågående og avsluttede saker.

 

Fakturering. Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatkunder, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapskunder.

 

Utsendelse av markedsføring, nyhetsbrev og annen relevant informasjon om vår virksomhet. I denne sammenheng behandles navn og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra den som mottar markedsføringen etter markedsføringsloven § 15 som regel privatkunde eller kontaktperson hos en virksomhetskunde. 

 

Utlevering av personopplysninger til andre 

Personopplysninger knyttet til kunder blir ikke utlevert eller overført til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være rettslig forpliktelser som pålegger oss å gi ut informasjonen til offentlige organer. 

Muskelspesialist bruker videre databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 

Onlinebooq.net behandler og lagrer kundeopplysning på ett sted. Onlinebooq har jevnlig sikkerhetskopier av data og din tilgang til Onlinebooq skjer via SSL-kryptering – samme teknologi som brukes av nettbanker og ved betaling av med kredittkort via Internett. 

Uniweb.no er leverandør av epost, webhotell og domene. 

Wix er leverandør av hjemmesiden. De behandler hjemmesiden www.muskelspesialist.no og lagrer kundeopplysning etter registrering, sender ut e-post påminnelse og booking av time.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. 

Lagringstid 

Vi lagrer kun personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Avhengig av formål, blir personopplysninger behandler lagret i følgende periode: 

Kundeadministrasjon: Opptil 10 år etter avslutning av siste sak

Lagring/oppbevaring av saksdokumenter: Opptil 10 år etter avslutning av siste sak

Faktureringsinformasjon: Opptil 5 år etter utløpet av det regnskapsår fakturering ble foretatt

Rettigheter ved behandling av personopplysninger

Den som vi behandler personopplysninger om, har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene. Denne har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. Det finnes mer informasjon om disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk rettighetene må den som vi behandler personopplysninger om ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Vi vil svare på henvendelser så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Det er en forutsetning at identiteten til den som retter forespørsler kan bekreftes, for å forsikre om at vi kun gir tilgang til personopplysningene til den som har rett til opplysningene. 

 

Klager

Mener den som vi behandler personopplysninger om at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan det klages til Datatilsynet. Mer finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet finnes på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

 

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen gitt her. Vi vil da informere om disse forandringene. I tillegg vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

bottom of page